Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplanen har vorte noko endra …

Undervisningsplanen har vorte noko endra i høve til det som vart sett opp tidlegare på sumaren. Brigdet heng i hop med andre endringar i undervisningsopplegget mitt for i haust. Helsing Rolf.

Publisert 19. aug. 2007 16:11 - Sist endret 19. des. 2007 16:04