Semesterside for LING2104 - Høst 2013

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

17. des. 2013 17:05

SISTE TIME: torsdag 7.11.

5. nov. 2013 12:40

Artikkelstoffet gjennomgås i denne rekkefølgen:

Zwicky & Pullum, Lødrup: possessiver, Enger, Lødrup: passiv

8. okt. 2013 12:46