Beskjeder

Publisert 30. juni 2016 11:56

Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven utleveres 28. september. Besvarelsen leveres senest 12. oktober. (Det er ikke noe slingringsmonn her.)

Publisert 30. juni 2016 11:37

Det er undervisning onsdager 1215-14 og noen tirsdager 1015-12. Første time er tirsdag 30 august, og andre time er 31. august. Les kapittel 1-2 av Kroegers Analyzing Syntax til de to første timene. Ta med deg boken til timene. Vær oppmerksom på at emnet har en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som må leveres innen fristen