Velkommen til LING2104!

Det er undervisning onsdager 1215-14 og noen tirsdager 1015-12. Første time er tirsdag 30 august, og andre time er 31. august. Les kapittel 1-2 av Kroegers Analyzing Syntax til de to første timene. Ta med deg boken til timene. Vær oppmerksom på at emnet har en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som må leveres innen fristen

Publisert 30. juni 2016 11:37 - Sist endret 18. juli 2016 12:30