Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LING2111 - Høst 2010

Dagens (man 11. okt. kl. 14.15-16) undervisning er avlyst p.g.a. sykdom.

11. okt. 2010 12:32

Kvalifiseringsoppgaven blir lagt ut på fronter 17. sept. Innleveriingsfristen forskyves til 11. oktober. (Oppgaven er å gjøre exercise 5.5 side 171-3 i kursboka.)

16. sep. 2010 14:19