Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LING2111 - Vår 2012

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

22. juni 2012 14:34

Pensum/læringskrav seier berre utvalde kapittel frå kvar av dei nemde bøkene. Her er den spesifiserte lista: Campbell kap. 1-10, Comrie kap. 1-6, Croft kap. 1-4.

27. mars 2012 15:37

Teksten til mappeoppgåva våren 2012 er no lagt ut her på semestersida.

27. mars 2012 15:31