Semesterside for LING2113 - Vår 2017

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

7. juni 2017 10:53

Husk at siden hjemmeoppgaven er en del av sluttvurderingen på emnet, skal den leveres med kandidatnummer, ikke navn. Du finner kandidatnummeret i Studentweb.

Oppgaven leveres i Inspera innen 11. mai kl. 11.00. 

5. mai 2017 13:54

- Innleveringsoppgave: leveringsfrist 11. mai kl. 11

- Hjemmeeksamen: publisering 16. mai kl. 11, innleveringsfrist 22. mai kl. 11

3. mars 2017 13:02