Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 8. juni kl. 11:00

Innleveringsfrist: 11. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 24. juni

Kvalifiseringsoppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 24. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 12:36