Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 3. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist: 6. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. desember

Obligatorisk oppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. feb. 2020 03:08