Vår 2015: Engdewu

Kort om emnet

Engdewu er et oseanisk språk som snakkes på øya Santa Cruz i Salomonøyene i Stillehavet. Det har mange likheter med typiske oseaniske språk, men er også karakterisert av noen trekk som ikke er vanlige å finne i denne grenen av austronesisk. Engdewu er et utrydningstruet språk. Det har omtrent 200 talere og snakkes i tre landsbyer som alle er sterkt preget av flerspråklighet.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i grunnleggende grammatiske og sosiolingvistiske egenskaper ved oseaniske språk, med spesiell fokus på engdewu. Det er ment at studenten skal fordype seg i og skrive en semesteroppgave om et aspekt ved språket som bestemmes sammen med veileder.

Publisert 16. jan. 2015 13:35