Pensum/læringskrav

Bøker

Menn, L. (2011). Psycholinguistics: Introduction and applications. San Diego, CA: Plural Publishing Inc. 486 s.

Øyen, S.A. og Solheim, B. (2013) Akademisk skriving. En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm. 112 s.

Artikler

Et utvalg artikler relevante for temaet for bacheloroppgava (avtales av student og emneansvarlig).

Publisert 6. nov. 2015 16:24