Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 8. desember kl. 11:00

Merknad: Eksamen foregår i Fronter

Obligatorisk oppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 12:12