Dette emnet er nedlagt

LING4116 – Fonologi 2 for masterstudenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Videregående kurs i det vitenskapelige studiet av fonologi.

Dette er kunnskapsemne med sluttvurdering.

Hva lærer du?

Emnet skal gi innsikt i moderne fonologiske teorier og grunnlag for selvstendig arbeid med fonologiske problemstillinger. Emnet skal også gi øvelse i skriftlig fremstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende LING1101 Fonetikk, fonologi og morfologi 1, men eksamen fra dette emnet er ikke obligatorisk for masterstudenter.

Undervisning

Det blir gitt 2-4 seminartimer i uken og enkelte undervisningspauser underveis.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på max 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) som tar utgangspunkt i pensum. Tema for oppgaven blir bestemt av faglærer og student i fellesskap, og skal godkjennes av faglærer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Annet

Minimum 5. Studentar tekne opp til eit studieprogram der emnet inngår blir prioriterte.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2008

Vår 2007

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk