Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LING4125 - Høst 2009

Obligatorisk oppgave 2 deles ut på forelesningen mandag 26. okt. kl 14.15-16, og oppgaveteksten legges ut på classfronter. Oppgaven gis som en gruppeoppgave med muntlig presentasjon. Hver gruppe får utdelt en artikkel som skal være utgangspunkt for presentasjonen. Dersom du ikke kan komme på undervisningen mandag 26. okt., kan artikkelen hentes på Marianne Linds kontor tirsdag 27. okt.

26. okt. 2009 10:55

Pga sykdom er undervisningen avlyst 12. okt. Dere får individuell tilbakemelding på kvalifiseringsoppgavene på e-post.

12. okt. 2009 09:56

Obligatorisk oppgave 1 er lagt ut i undervisningsmappa på classfronter (LING4125 - Fellesrom 2009-høst).

21. sep. 2009 17:05