Leksikalsk-funksjonell grammatikk

Kort om emnet

Leksikalsk-funksjonell grammatikk (LFG) er et alternativ til prinsipp- og parameterteorien. LFG legger vekt på at den syntaktiske modellen skal være universell og eksplisitt. I stedet for prinsipp- og parameterteoriens derivasjoner er det parallelle representasjoner av argumentstruktur, funksjonell struktur og konstituentstruktur. LFG har vært brukt som grunnlag for teoretisk og deskriptivt arbeid med en rekke språk i alle verdensdeler, og er dessuten viktig i datalingvistikken. LFG har klare berøringspunkter med andre synaktiske modeller, ikke minst konstruksjonsgrammatikk, optimalitetsteori og HPSG. Emnet bygger på LING1112 - Morfologi og syntaks 1, eller tilsvarende forkunnskaper i syntaks. Det gir rom for både innførende materiale og forskningslitteratur.

Hva lærer du?

Emnet gir dels en innføring i den grunnleggende LFG-modellen, og dels en fordyping i utvalgte emner fra forskningen.

Publisert 5. okt. 2011 09:17