Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Besøksadresse: 
Henrik Wergelands hus, 1. et.

Ekspedisjonstid: 
12:30 - 15:00

Postadresse: 
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 62 27
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iln/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Helge Lødrup  (kontaktinformasjon)  

faglærer

Nina Kulsrud  (kontaktinformasjon) 13-14 tirs + tors 

studiekonsulent

Publisert 4. okt. 2011 15:13 - Sist endret 23. nov. 2011 16:02