Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

24. april

Eksamensordning

Mappeeksamen

Innleveringsfrist: 29. mai

Eksamen på emnet er ei mappe som omfattar ei oppgåve og ein klasseromseksamen som varar i to timar. Oppgåva skal vera på 5 sider. Det vert sett ein samla karakter på grunnlag av klasseromseksamen og oppgåva.

Tid og sted for klasseromseksamen blir 8. mai kl 8.15-10 i sem.rom 7 PAM.

Oppgåva skal leverast til faglæraren innan ein fastsett frist. Studenten skal så omarbeida oppgåva i samsvar med tilbakemeldingane frå faglærar. Den omarbeida oppgåva skal leverast i to eksemplar i åpningstida til ekspedisjonskontoret på innleveringsdagen som er 29. mai 2013.

Det er ikkje høve til å omarbeida svaret på klasseromseksamen.

Obligatorisk erklæring vedr. fusk må leveres sammen med besvarelsen. Erklæringen finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.