Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 3. juni kl. 11:00

Innleveringsfrist: 6. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 24. juni

Kvalifiseringsoppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 24. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 14:33