Pensum/læringskrav

Kompendium

Aissen, Judith. 1999. External possessor and logical subject in Tz'utujil. I Doris L. Payne og Immanuel Barshi (red.) External Possession. Amsterdam: Benjamins. Side 167-191

Dahl, Östen og Maria Koptjevskaja-Tamm. 2001. Kinship in grammar. I Iréne Baron, Michael Herslund og Finn Sørensen (red.) Dimensions of Possession. Amsterdam: Benjamins. Side 201-225.

Delsing, Lars-Olof. 1998. Possession in Germanic. I Artemis Alexiadou og Chris Wilder (red)  Possessors, predicates and movement in the determiner phrase. Amsterdam: Benjamins. Side 87-108.

Dixon, R.M.W. 2010. Basic linguistic theory. Volume 2: Grammatical topics. Oxford: Oxford University Press. Side 262 - 312

Guéron, Jacqueline, 1985. Inalienable possession, PRO-inclusion and lexical chains. I Jacqueline Guéron, Hans-Georg Obenauer og Jean-Yves Pollock (red.) Grammatical Representation. Dordrecht: Foris. Side 43-85. [utdrag]

Haspelmath, Martin. 1999. External possession in a European areal perspective. I Doris L. Payne og Immanuel Barshi (red.) External Possession. Amsterdam: Benjamins. Side 109-135.

Lichtenberk, Frantisek. 2009. Attributive possessive constructions in Oceanic. I William McGregor (red.) The expression of possession. Berlin: Mouton. Side 249-91.

Taylor, John R. 1996. Possessives in English: An exploration in cognitive grammar. Oxford university press. Side 205-64.

Åfarli, Tor A. og Kristin M. Eide.  2003. Norsk generativ syntaks. Oslo: Novus. Side 240 - 253.

Elektronisk tilgjengelig

Deal, Amy Rose. 2014. External Possession and Possessor Raising. Kommer i Martin Everaert og Henk van Riemsdijk (red), The Companion to Syntax, 2nd edition, Wiley-Blackwell.
http://linguistics.berkeley.edu/~ardeal/research.html

Johannessen, Janne Bondi, Marit Julien og Helge Lødrup. 2014. Preposisjoner og eierskapsrelasjoner: et menneskesentrert hierarki. I Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (red.) Språk i Norge og nabolanda: Ny forskning om talespråk, 65-98. Oslo: Novus.
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49080/Johannessen-Julien-Lodrup.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Keach, Camillia N. og Michael Rochemont. 1992. On the syntax of possessor raising in Swahili. Studies in African Linguistics 23, 1, 81-105.
https://search.proquest.com/docview/1308690129?accountid=14699

Lee-Schoenfeld, Vera. 2006. German possessor datives: raised and affected. Journal of Comperative Germanic Linguistics 9, 2, 101–142
https://link.springer.com/article/10.1007/s10828-006-9001-6

Lødrup, Helge. 2018. Prominent internal possessors and backward possessor raising: The case of Norwegian ryggen på ham 'the back on him'. http://web.stanford.edu/group/cslipublications/cslipublications/LFG/LFG-2018/toc.shtml

Lødrup, Helge. 2019. The accusative external possessor with Norwegian unergatives. Gjøres tilgjengelig av faglærer.

Lødrup, Helge. 2010. Implicit possessives and reflexive binding in Norwegian Transactions of the Philological Society 108:89-109.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-968X.2010.01235.x/full

Lødrup, Helge. 2014. Split possession and the syntax of kinship nouns in Norwegian. Journal of Comparative Germanic Linguistics 17, 35–57.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10828-014-9065-7

 

 

 

Publisert 22. nov. 2018 13:03 - Sist endret 31. jan. 2019 12:09