Dette emnet er nedlagt

LING4131 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Leksikalsk-funksjonell grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Leksikalsk-funksjonell grammatikk (LFG) er et alternativ til prinsipp- og parameterteorien. LFG legger vekt på at den syntaktiske modellen skal være universell og eksplisitt. I stedet for prinsipp- og parameterteoriens derivasjoner er det parallelle representasjoner av argumentstruktur, funksjonell struktur og konstituentstruktur. LFG har vært brukt som grunnlag for teoretisk og deskriptivt arbeid med en rekke språk i alle verdensdeler, og er dessuten viktig i datalingvistikken. LFG har klare berøringspunkter med andre synaktiske modeller, ikke minst konstruksjonsgrammatikk, optimalitetsteori og HPSG. Emnet bygger på LING1112 - Morfologi og syntaks 1, eller tilsvarende forkunnskaper i syntaks. Det gir rom for både innførende materiale og forskningslitteratur.

Hva lærer du?

Emnet gir dels en innføring i den grunnleggende LFG-modellen, og dels en fordyping i utvalgte emner fra forskningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 15 studenter. Minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på LING1112 – Morfologi og syntaks 1 eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet går over hele semestret og har minimum 28, maksimum 36 undervisningstimer til sammen. Undervisningen veksler mellom forelesnings- og seminarform.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsordningen er en mappe bestående av en fem
siders oppgave samt en to timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen tillatte hjelpemidler under den skriftlige eksamenen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Periodisk emnerapport våren 2007
Periodisk emnerapport våren 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk