Dette emnet er nedlagt

LING4132 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Lingvistikk, språk og samfunn i Afrika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i den sosiolingvistiske situasjonen i Afrika sør
for Sahara med fokus på språkbruk og språkpolitikk.
Temaene som skal drøftes er flerspråklighet, språkkontakt,
språkholdninger, språklig variasjon og språkvalg, inkl. kode-veksling.
Språk i samfunnet i Etiopia og Sør Afrika vil stå i fokus for
undervisningen og sammenlignes med andre land. Rollen som engelsk spiller i samfunnet vil også drøftes ut ifra et globaliseringsperspektiv. Emnet tar også opp andre lingvistiske spørsmål, f. eks. typologi.

Hva lærer du?

Studentene skal få kunnskaper om ulike aspekter ved den sosiolingvistiske situasjonen i Afrika sør for Sahara og andre språklige forhold i Afrika.
Emnet skal også gi øvelse i skriftlige og muntlige presentasjoner av temaer innenfor feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak på masterprogrammet i språk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra språkprogrammet.

Undervisning

Kurset går over hele semestret og har minimum 28, maksimum 36 undervisningstimer til sammen. Undervisningen veksler mellom forelesnings- og seminarform.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på max 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) som tar utgangspunkt i pensum. Tema for oppgaven blir bestemt av faglærer og student i fellesskap, og skal godkjennes av faglærer.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk