Undervisningsplan

Planen er under revisjon

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
23.08.2010Inger Moen/Hanne Gram Simonsen  Se "Tid og sted" på semestersiden  Innledning. Om kurset og litteraturen. Den enkeltes interesser.   
25.08.2010Inger Moen/Hanne Gram Simonsen    Prosjekt og avhandling, planlegging   Wray og Bloomer: Part 1

Oppgave: Til 6/9, lag utkast til disposisjon for MA-prosjektet ditt 

30.08.2010Jan Engh    Bruk av biblioteket   
01.09.2010Inger Moen/Hanne Gram Simonsen    Innsamling av data  Janne Bondi Johannessen et al

Wray og Bloomer: Part II 

06.09.2010Janne Bondi Johannessen  kl 9.15 - 11 i PC-rom 241 i Helga Engs hus  Bruk av tekstlaboratoriets resurser   
13.09.2010Inger Moen/Hanne Gram Simonsen    Ulike analysemetoder. Skriveprosessen  Wray og Bloomer: Part III

Oppgaveteksten til kvalifiseringsoppgave 1 og 2 diskuteres

Oppgavetekstene finner du på classfronter 

22.09.2010  Seminar Granavolden     
23.09.2010  Seminar Granavolden     
27.09.2010Inger Moen/Hanne Gram Simonsen    Kvalitative metoder  Johnstone 
11.10.2010Rolf Theil    Feltarbeid   
18.10.2010Inger Moen/Hanne Gram Simonsen    Presentasjon av kvalifiseringsoppgave 1   
25.10.2010Inger Moen/Hanne Gram Simonsen    Presentasjon av kvalifiseringsoppgave 1 

 

01.11.2010Inger Moen/Hanne Gram Simonsen    Kvantitative metoder  Johnson

 

08.11.2010Elizabeth Lanza    Sosiolingvistikk   
15.11.2010Elizabeth Lanza    Flerspråklighet   
18.11.2010      Siste frist for innlevering av kvalifiseringsoppgave 2 (MA-prosjektbeskrivelse) 
Publisert 3. juni 2010 15:57 - Sist endret 19. aug. 2010 13:09