Semesterside for LING4150 - Høst 2010

Timen 26. november 2010 må flyttast til ein tidlegare dag. Gå inn på Doodle og kryss av dei tidspunkta som passar for deg av dei oppgjevne alternativa.

6. nov. 2010 14:13

Plan for heimeoppgåve og eksamen

  • Onsdag 27.10.10: Heimeoppgåva blir utlevert. NB: Du finn ho til venstre, under Semesteroppgåve.
  • Onsdag 10.11.10: Innlevering av eit fyrste utkast på 2 sider.
  • Tysdag 16.11.10: Munnleg tilbakemelding frå Rolf, etter nærare avtale med kvar student.
  • Fredag 03.12.10: Siste frist for innlevering av oppgåvesvar på 5 sider.
  • Fredag 10.12.10, kl. 12–14: Klasseromseksamen. SR 609 HW.

27. okt. 2010 13:10

NB: Merk at timen som eigentleg skulle haldast fredag 29.10. er flytt til 28.10. Timen blir halden i Seminarrom 3508 Kristine Bonnevies hus kl. 14.15-16.00.

22. okt. 2010 17:12