Semesterside for LING4150 - Vår 2014

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.
18. juni 2014 10:07

Forelesningen i LING4150 i dag onsdag 7. mai kl 14.15-16 er dessverre avlyst p.g.a. sykdom.

7. mai 2014 10:30

Eksamen på emnet er ei mappe som omfattar ei oppgåve og ein klasseromseksamen som varar i to timar. Oppgåva skal vera på om lag 5 sider. Det vert sett ein samla karakter på grunnlag av klasseromseksamen og oppgåva. Tid og stad for klasseromseksamen er onsdag 14. mai kl 14.15-16 i sem.rom 706 NT. Oppgåva skal leverast i to eksemplar i åpningstida (kl. 12.30-15) til ekspedisjonskontoret (rom 501 HW) på innleveringsdagen onsdag 4. juni. Obligatorisk erklæring vedr. fusk ( http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/ ) må leveres sammen med besvarelsen. Husk legitimasjon ved innlevering! Framsida skal innehalde kandidatnr., emnekode og semester/år. Kandidatnr. ligg i Studentweb, eller du kan få det på ekspedisjonskontoret på innleveringsdagen.

7. mai 2014 08:40