Semesterside for LING4150 - Vår 2016

Kjære studentar på LING4150,

Som nemnt skal de levere heimeoppgåva når de kjem til klasseromseksamen onsdag 1. juni. 

Eg har fått melding frå administrasjonen at de må levere ho i to eksemplar.

Møtt opp klokka 12 i seminarrom 609 HW, så får vi dette unna før sjølve eksamenen begynner 12.15.

Beste helsing, Rolf

26. mai 2016 13:13

Som eg har nemnt nokre gonger i timane, skal studentane skrive ei mappeoppgåve etter sjølvvalt emne som skal godkjennast av meg.

Helsing Rolf

12. mai 2016 11:18

Hei,

Eg har diverre vorte sjuk i dag, onsdag 9. mars, og må avlysa førelesinga mi. 

Me tek kapittel 7 neste onsdag. Eg set opp ein ekstratime seinare i semesteret, so me kjem à jour.

Helsing Rolf

9. mars 2016 09:47