Dette emnet er nedlagt

MAS1550 – Norrøn og irsk kultur 700-1300: Herskermakt og myter. I.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har bakgrunn i et tverrfaglig forskningsprosjekt ”Myter, makt og samfunn i norrøn og irsk kultur 700-1300”, et forskersamarbeid mellom ansatte ved ILN og IAKH. Med dette emnet ønsker forskergruppen å invitere bachelorstudenter til å ta del i temaer knyttet til forskningsprosjektetet. Gjennom studium hovedsaklig av skriftlige kilder settes fokus på sammenhenger mellom herskermakt, religion og samfunn i norrøn og irsk kultur i perioden 800-1300.

Hva lærer du?

Gjennom lesing av skriftlig kildemateriale (i oversettelse) skal studentene skaffe seg oversikt over forholdet mellom samfunn, makt og religion i norrøn og irsk kultur i perioden 800-1300

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesning/seminar, minimum 14 dobbeltimer pr. semester. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentenes side.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3- dagers hjemmeeksamen på 5 A-4sider, samt noter og litteraturliste.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:

Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk