Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene skal arbeide med utvalgte tema/et tema innenfor norrøn mytologi, primært basert på litterære kilder.

Hva lærer du?

Kurset skal føre til en fordypning i forståelsen av norrøn mytologi og forholdet mellom myte og skriftlig kilde. Kurset skal gi innsikt i kritisk teksttolkning og kjennskap til den relevante forskningsdebatten omkring emnene. Det forventes at studentene gjennom kurset utvikler evne til analyse og selvstendig tenkning innenfor forskningsfeltet norrøn religion og til forholdet mellom primærkilder og sekundærlitteratur. Studentene skal gjennom kurset gjøre dybdestudier basert på primærkilder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset forutsetter at studenten har skaffet seg en grunnleggende kunnskap om norrøn religion. Bacheloremnet MAS1521 – Norrøn før-kristen religion - generell innføring (nedlagt) eller tilsvarende kunnskap. Ved usikkerhet ta kontakt med instituttet.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til norrønt språk er en fordel da det forventes en viss evne til å sette seg inn i problemstillinger relatert til oversettelsesproblematikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAS2520 – Norrøn mytologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret og er konsentrert i bolker, gjennom semesteret. Det blir gitt ca.10 timers undervisning pr. bolk. Det kreves aktiv medvirkning fra studentene i form av forberedte seminarinnlegg, individuelt eller som gruppearbeid. Studentene vil arbeide med en semesteroppgave gjennom hele semesteret som leveres inn ved semesterslutt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave.
Vurderingen skjer på grunnlag av en semesteroppgave som leveres ved semesterslutt. Semesteroppgaven skal være på 10 sider, á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes med bokstavkarakter. Sammen med semesteroppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæring.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studenten må kunne lese faglitteratur på norsk/nordiske språk, samt engelsk. Skriftlige innleveringer kan være på norsk eller engelsk