Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NAVN4160 - Vår 2007

INNLEVERING AV OPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret i 1. etasje i Henrik Wergelands hus. Kontoret er åpent kl. 12.30 - 15.00.

Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. Hvert eksemplar skal være stiftet, og vi ber om at oppgavene ikke leveres i plastmapper.

Oppgavefremsiden skal inneholde oppgavetittel, emnekode med emnetittel, semester, år og faglærer. Kandidatnummer skal være i øverste høyre hjørne.

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb.

Ett eksemplar av Obligatorisk erklæring vedr. fusk skal leveres sammen med oppgaven.

7. mai 2007 17:38

Undervisning NAVN2160, NAVN4160 Ny tid: torsdag 18. januar kl. 14.15 - 16 Ny stad: Gaustadalleen 25, 3. etasje, Pauserommet på Namnegransking

16. jan. 2007 17:28