Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Besøksadresse: 
Henrik Wergelands hus, 1. et.

Ekspedisjonstid: 
12:30 - 15:00

Postadresse: 
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 62 27
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iln/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Carsten Mo Fredriksen  (kontaktinformasjon) 12.30-14.00  studiekonsulent
Botolv Helleland  (kontaktinformasjon) Torsdag 14-15 og etter avtale  Gaustadalléen 25
Publisert 24. okt. 2006 10:45 - Sist endra 7. feb. 2007 16:25