Informasjon om eksamen i emnet NFI2130 høsten 2003

Utdeling av oppgave: Mandag 1. desember. Innlevering: Mandag 8. desember. Inn- og utlevering foregår på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 9-15 innleveringsdagen.

Sensur: Fredag 12. desember.

Merk!
Vær oppmerksom på at emner kan ha flere vurderingsformer, noen emner har bare skoleeksamen, og noen har for eksempel både hjemmeeksamen og skoleeksamen. Dette kan du sjekke under punktet Vurderingsform i emnebeskrivelsen. Dersom emnet også har en skoleeksamen, må du finne opplysninger om tid og sted under lenken Tid og sted.