Pensum/læringskrav

A. 100 s. normalisert prosatekst

Soga om Olav den heilage i Heimskringla, om lag 60 s.: Kap. 149-251, utanom kap. 172, 212, 248-250.Skaldedikta blir ikkje tekne med.

Tekstutgåva, Óláfs saga ins helga (Universitetsforlaget 1965 og seinare), blir utlevert gratis på ekspedisjonskontoret til INL

Frå Norrøne tekster i utval ved Odd Einar Haugen 1994, 12 s.: Niðrstigningar saga og Tveggja elskanda ljóð frå Strengleikar (samanlagt 12 s.)

Ymse utdrag (tekstene blir utleverte):

Lovtekster 8 s.: Frå Grágás 2 s., Gulatingslova 6 s.

Frå Konungs skuggsjá 12 s.

Frå Gammalnorsk homiliebok 4 s.

Diplom 4 s.

B. 6 unormaliserte tekstprøver, samanlagt 12 s.

Tekstene blir utleverte.

Homilie på mikkelsmess i AM 237 a fol. (2,5 s)

Frå Strengleikar i Uppsala DG 4-7 II: Laustik (2 s.)

Frå Den legendariske Olavs soga i Uppsala DG 8 II (2 s.)

Frå Barlaams saga ok Jósaphats, s. 125-127 i utg. (2,5 s.)

Frå Ei tale mot bispane i AM 114 a 4to (2 s.)

Diplom c1350 (1 s.)

C. 2 manuskriptprøver (faksimilar)

Tekstene blir utleverte.

Frå Gammalnorsk homiliebok

Frå Möðruvallabók

D. 100 sider faglitteratur, delvis knytt til oppgåva og vald i samråd med faglærar

Grammatikk:

Odd Einar Haugen: Grunnbok i norrønt språk, 2001.

Publisert 7. mars 2005 19:57