Semesterside for NFI2130 - Høst 2005

Sensur: onsdag 7. desember kl 13.00

2. des. 2005 15:47

INNLEVERING AV OPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 9 -15 innleveringsdagen. Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. (NB! Ikke i plastmapper – bare stiftet.)

Oppgaveframside: Oppgavetittel Emnekode og tittel, semester og år Faglærer Kandidatnummer i øverste høyre hjørne

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb. Egenerklæring i ett eksemplar på eget ark skal leveres sammen medoppgaven."Obligatorisk erklæring vedr. fusk": http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering

11. nov. 2005 15:45

Eksamen:

Utlevering av oppgave onsdag 16. november kl.09

Innlevering av oppgave: Onsdag 23. november innen kl.09

25. okt. 2005 17:07