Pensum/læringskrav

Faglærar er Magnus Rindal

Tekstane blir delte ut i fyrste time.

A. Tekstar i normalisert form

Óláfs saga ins helga, utg. Finnur Jónsson 1995. Kapittel 149-251, skaldestrofene er ikkje rekna med.

Hávamál, utg. Jón Helgason 1964. Strofe 11 og 58.

Skjaldevers, utg. Jón Helgason 1961, strofe 4 og 5 av ”enkeltvers”.

B. Tekstar både i unormalisert og i normalisert form

Strengleikar ,”Tveggja elskanda ljóđ”, utg. Robert Cook og Mattis Tveitane 1979, s. 160-166, utg. Odd Einar Haugen 1994, s. 283- 287

Konungs skuggsjá, utg. Ludvig Holm-Olsen 1983, s. 3- 5.9, utg. R. Keyser, P. A. Munch og C. R. Unger 1848, s. 3.33-6.30.

C. Tekstar i unormalisert form

Blasius saga, i: "Heilagra Manna Søgur", utg. C. R. Unger 1877, s. 269.20-271.18.

Gammelnorsk homiliebok, utg. Gustav Indrebø 1966, s. 112-113.

Den eldre Gulatingslova, utg. Bjørn Eithun, Magnus Rindal og Tor Ulset 1994, s. 44-45.2.

Grágás, utg. Vilhjálmur Finsen 1852, s. 3- 7.26.

Barlaams ok Josaphats saga, utg. Magnus Rindal 1981, s. 17.4-18.21.

Diplom Oslo 31.08.1314, utg. Diplomatarium Norvegicum 1:143.

Runeinnskrift frå Dynna, utg. Magnus Olsen 1941 i NIYR 1:68.

D. To handskriftprøver

Konungs skuggsjá

Diplom Oslo 31.08.1314.

E. Faglitteratur (100 s.)

Faglitteraturen blir vald i samråd med faglærar og er delvis knytt til eksamensoppgåva.

Elles viser eg særleg til Odd Einar Haugen (red.): Handbok i norrøn filologi, 2004.

Publisert 2. apr. 2009 14:46 - Sist endret 11. mai 2009 15:53