Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NFI2300 - Vår 2013

Eksamensoppgaver:

Oppgaveteksten til hjemmeksamen finner du her på bokmål: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NFI2300/v13/hjemmeeksamennfi-2300.pdf og her på nynorsk: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NFI2300/v13/nfi2300.pdf

Tekstene legges ut i Fronter og kandidatnummer finner du i StudentWeb.

Besvarelsen skal leveres i Fronter sammen med fuskeerklæring. Alle sider av besvarelsen skal innholde kandiatnummer og sidenummer.

3. juni 2013 13:02