Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NFI2300 - Vår 2015

Oppgaveteksten til hjemmeeksamen publiseres i Fronter og til høyre på denne siden under Eksamensressurser på mandag 1. juni kl. 13.00.

Besvarelsen leveres i Fronter innleveringsdagen torsdag 4. juni innen kl. 17.00. 

Mal til besvarelsen finner du her. Husk å ikke skrive navnet ditt i besvarelsen, bruk kun kandidatnummer.

29. mai 2015 10:44

Lærere på dette emnet er Jon Gunnar Jørgensen og Alessia Bauer. J.G. Jørgensen vil under vise de to første seminarene, Alessia Bauer resten. Arbeidsplan og en del pensumtekster er nå lagt ut på emnesiden på Fronter.

9. jan. 2015 12:44