Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NFI2300 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Betalingsløsningen for islandsturen er nå aktiv. Dere betaler inn egenandelen for turen via skjemaet i følgende lenke: https://epay.uio.no/pay/shop/order-create.html?projectStepId=5205275

Hver student mottok 420 Euro fra Finland som betales tilbake til ILN.

Dersom dere har spørsmål rundt dette kan dere kontakte undertegnede.

 

Vennlig hilsen

Karianne R. Johnsen

https://www.hf.uio.no/iln/personer/adm/kariris/

5. juni 2019 09:58