Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NFI2320 - Vår 2007

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

19. juni 2007 13:27

INNLEVERING AV OPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret i 1. etasje i Henrik Wergelands hus. Kontoret er åpent kl. 12.30 - 15.00.

Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. Hvert eksemplar skal være stiftet, og vi ber om at oppgavene ikke leveres i plastmapper.

Oppgavefremsiden skal inneholde oppgavetittel, emnekode med emnetittel, semester, år og faglærer. Kandidatnummer skal være i øverste høyre hjørne.

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb.

Ett eksemplar av Obligatorisk erklæring vedr. fusk skal leveres sammen med oppgaven.

7. mai 2007 17:43

Undervisningen er flyttet til seminarrom 216 i Eilert Sundts hus grunnet en kollisjon med en annen undervisning. Tidspunktet er IKKE endret.

26. jan. 2007 11:58