Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Tekster i norrøn språkform

 • Snorri Sturluson: Edda. Utg. Anthony Faulkes 1982, s. 26.34–29.16.
 • Óláfs saga ins helga. Utg. Finnur Jónsson, 1995, s. 282.4–286.14.
 • Strengleikar, ”Tveggja elskanda lióð”. Utg. Mattias Tveitane 1979, s. 160–167 (4s.) [normalisert av Odd Einar Haugen]
 • Den eldre Gulatingslova. Utg. B. Eithun, M. Rindal, T. Ulset 1994, s. 44.1–45.27 [normalisert av Magnus Rindal]
 • Den eldre Borgartingslova. Utg. av R. Keyser og P.A. Munch 1846, s. 339.1–14 [normalisert av Magnus Rindal]
 • Diplom, Oslo 31.08.1314. Utg. Diplomatarium Norvegicum 1, nr. 143 [normalisert av Magnus Rindal]
 • Skírnismál. Utg. Jón Helgason 1962. Strofe 1–10
 • Fáfnismál. Utg. Jón Helgason 1961, strofe 1–10
 • Hákonarmál. Utg. Jón Helgason 1961, strofe 14–21
 • Austrfararvísur. Utg. Jón Helgason 1961, str. 23–24 av ”Enkeltvers”.

Sekundærlitteratur

 • Jon Gunnar Jørgensen: ”Håndskrift- og arkivkunnskap”, i O.E. Haugen (red): Handbok i norrøn filologi, 2004, s. 71–76.
 • Else Mundal: "Edda- og skaldedikt" og "Sagalitteraturen", i O.E. Haugen (red): Handbok i norrøn filologi, 2004, s. 215–302.
 • Magnus Rindal: "Dei eldste norske kristenrettane", i Jón Viðar Sigurðsson, Marit Myking og Magnus Rindal (red): Religionsskiftet i Norden, 2004, s. 103–110

Publisert 13. okt. 2009 15:29 - Sist endret 8. jan. 2010 14:31