Dette emnet er nedlagt

NFI3081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden NFI3081 brukes for et særskilt undervisningstilbud ut over det ordinære emnetilbudet i Vesteuropeiske middelalderstudier og norrøn filologi. Innhold, undervisningsform vil variere fra gang til gang dette emnet blir gitt.
Emnets tema vil imidlertid alltid utfylle og inngå som en naturlig del i det som er programmenes faglige målsetning.
Pensum vil også variere, men det skal ha et omfang på ca. 1000 sider og omfatte både primærkilder og sekundærlitteratur. Pensum settes opp enten av faglærer, eller den enkelte student kan sette opp sitt eget pensum i samråd med faglærer.

The subject for the spring semester 2011 is: Old Norse Romances and European Culture

Hva lærer du?

Studenten skal kunne forholde seg kritisk til forskningslitteraturen og aktuelle primærkilder. Studiet av primærkilder og forskningslitteratur skal gjøre studenten i stand til å ta stilling til de problemkomplekser som springer ut av de temaer emnet behandler. Studenten skal kunne sammenfatte og fremstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte, både skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NFI4081 – Veiledet lesning i middelalderstudier II (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen kan strekke seg jevnt ut over hele semesteret eller konsentreres i bolker og studenten driver selvstudium mellom bolkene. Undervisningsformen vil veksle mellom forelesninger og seminarer. Ekskursjoner kan også inngå som obligatorisk del av emnet. Det forventes at studentene selv deltar med egne presentasjoner.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen gjøres på grunnlag av en semesteroppgave på 10 sider à 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet). Studenten kan selv velge emne for oppgaven, men valget må godkjennes av faglærer.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det anbefales at dette emnet tas i slutten av bachelorstudiet.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:

Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2011

Eksamen

Vår 2009

Samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)