Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NFI3081 - Vår 2009

Husk påmeldingsfrist til islandsturen. Skriv e-post til Terje Spurkland innen fredag 13. 2.

11. feb. 2009 14:26

Planer framover:

9. februar. Ingen samling

9. mars. Samling i GS4 10.15-12. Jon Gunnar Jørgensen: Om islendingesagaer. Oversiktsforelesning. Alle bør ha lest i alle fall Egils saga.

30. mars. Samling i GS4 10.15-12. Karl Gunnar Johansson: Antropologi og islendingesagaer i et historisk og litteraturvitenskapelig perspektiv. Nærmere oplysninger om forberedelser kommer seinere.

NB! Følg også med på Classfronter

5. feb. 2009 14:12

Tema. Tema for kurset i vår blir islendingesagaer.

Selvstudium. Emnet er basert på selvstudium, men vi vil ha noen få samlinger i løpet av våren.

Ekskursjon til Island. Vi planlegger en ekskursjon til Island 29. april - 3. mai.

Informasjonsmøte. Det blir et informasjonsmøte om kurset og ekskursjonen mandag 26. januar kl 10.15-12 i grupperom 4, Georg Sverdrups hus.

14. jan. 2009 11:33