Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende kunnskaper i paleografi (håndskriftslesning), kildekunnskap, runologi, mellomnorsk, forholdet mellom islandsk og gammelnorsk.

Hva lærer du?

Emnet skal sammen med det mer generelle emnet NFI4104 legge grunnlaget for spesialkompetanse i norrøn filologi.

Du skal får kjennskap til de viktigste underdisipliner som utgjør faget norrøn filologi, og skal kunne forholde seg kritisk til skriftlige kilder på norrønt språk og til faglitteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på eller leses i sammenheng med NFI4104.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NFI4101 – Norrøn filologi (nedlagt)

Undervisning

28 timer fordelt gjennom hele semesteret. Én skriftlig obligatorisk kvalifiseringsoppgave må være godkjent av faglærer for at studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2015

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk