Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Besøksadresse: 
Henrik Wergelands hus, 1. et.

Ekspedisjonstid: 
12:30 - 15:00

Postadresse: 
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 62 27
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iln/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Nils Dverstorp   

Faglærer

Kirsti Hyldmo  (kontaktinformasjon) 12.30-14.00 

Studiekonsulent

Published Apr. 24, 2007 7:50 PM - Last modified Aug. 12, 2008 7:20 PM