Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Besøksadresse: 
Henrik Wergelands hus, 1. et.

Ekspedisjonstid: 
12:30 - 15:00

Postadresse: 
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 62 27
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iln/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Nils Dverstorp  (kontaktinformasjon)  

Faglærer

Kirsti Hyldmo  (kontaktinformasjon) Normalt 12.30-14.00. Mandag til fredag 

Studiekonsulent

Published Apr. 22, 2008 6:04 PM - Last modified Aug. 12, 2008 11:37 AM