Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Besøksadresse: 
Henrik Wergelands hus, 1. et.

Ekspedisjonstid: 
12:30 - 15:00

Postadresse: 
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 62 27
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iln/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Nils Dverstorp  (kontaktinformasjon)  

Faglærer

Kirsti Hyldmo  (kontaktinformasjon) Tirsdag og torsdag kl 13 - 14 

Studiekonsulent

Published Apr. 8, 2010 4:21 PM - Last modified Apr. 8, 2010 4:21 PM