Dette emnet er nedlagt

NFI4321 – Norrøn litteratur 4

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det fokuseres på et begrenset emne fra norrøn litteratur, f.eks. en saga, noen eddadikt eller skaldedikt, metrikk eller poetisk språkbruk, og teori knyttet til dette emnet.

Pensum består av primærverk som blir behandlet i undervisningen og et utvalg sekundærlitteratur i tilknytning til dette. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studiet gir utdypet innsikt i et avgrenset emne innen norrøn litteratur, god kjennskap til faglitteraturen på området og innsikt i metodeproblemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Seminarundervisning, 2 timer i uken i 6 uker. (Semesterets uke 2-7).

Eksamen

Hjemmeeksamen på inntil ca 11.500 tegn (ca. 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom). Besvarelsen skrives i løpet av tre dager etter at undervisningen er avsluttet. Målform: bokmål eller nynorsk. Oppgaven vurderes av faglærer og oppnevnt sensor. Gradert karakterskala benyttes.

Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret. Studenter som på grunn av langvarig sykdom/funksjonshemming ikke greier å avlegge eksamen i undervisningssemesteret, må kontakte eksamenskonsulenten.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Forbehold om undervisningskapasitet.

Eksamen

Eksamen holdes i undervisningssemestere.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk).