Semester page for NFI4402 - Autumn 2007

Sensuren har falt og finnes i studentweb.

Dec. 18, 2007 12:19 PM

INNLEVERING AV SEMESTEROPPGAVE NFI4402

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret i 1. etasje i Henrik Wergelands hus senest 4. desember. Kontoret er åpent kl. 12.30 - 15.00.

Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. Hvert eksemplar skal være stiftet, og vi ber om at oppgavene ikke leveres i plastmapper.

Oppgavefremsiden skal inneholde oppgavetittel, emnekode med emnetittel, semester, år og faglærer. Kandidatnummer skal være i øverste høyre hjørne.

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb.

Ett eksemplar av Obligatorisk erklæring vedr. fusk skal leveres sammen med oppgaven:

Nov. 30, 2007 1:35 PM