Semesterside for NOAS2101 - Vår 2008

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

3. juni 2008 11:18

Kvalifiseringsoppgave 2 er nå ferdig evaluert!

Tilbakemeldingen er sent med e-post, sjekk uio-adressen.

Tilbakemeldingen som medstudentene skrev til hver gruppe blir delt ut i neste undervisning, 9. mai.

5. mai 2008 16:13