Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOAS2104 - Høst 2009

Siden det ikke er så mange som skal presentere i morgen, tirsdag, blir det også anledning til å komme med spørsmål ang semesteroppgaven. Ta med disposisjonen og ev kommentarer. Rom PAM 354 kl 1015. Anne

2. nov. 2009 23:52

Presentasjonene tirsdag den 3. nov blir på rom PAM 354 kl 10.15-12. Dette er siste mulighet for å presentere den obligatoriske oppgaven, hvis dere da ikke har avtalt noe annet med faglærerne. Anne

2. nov. 2009 12:29

Semesteroppgave

Frist for å levere disposisjon til semesteroppgaven er utsatt til 23. oktober. Dere leverer ordinært pr e-post. Om noen vil levere på papir, gir de meg klar beskjed om det og leverer f.eks. i seminarrommet den 22. eller på mitt kontor den 23. (HW 411)

Dere får tilbakemelding senest den 30. oktober.

Vi skal bruke noe tid nå et par ganger til å snakke om oppgaveskrivingen.

Vennlig hilsen Elisabeth Selj

16. sep. 2009 12:14