Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOAS2104 - Vår 2011

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

22. juni 2011 15:48

OBS! Sensuren på dette emnet blir forsinket til 22. juni grunnet sykdom. Vi beklager!

14. juni 2011 15:06

Jeg vil minne om at det ikke er undervisning på emnet tirsdag den 22. feb., jf. semesterplanen. Sjekk dessuten melding på Fronter: Artikkel som skal leses til neste gang, foreligger i kopiform og kan plukkes opp på instituttet (eksp.kontoret eller mitt kontor). Elisabeth S

18. feb. 2011 18:07