Semesterside for NOAS2301 - Vår 2013

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

28. juni 2013 12:25

Semesteroppgåva er lagd ut på emnesida. Frist for innlevering er 31. mai.

22. mars 2013 10:06

Kvalifiseringsoppgåvene er lagde ut på emnesida. Frist for innlevering er 18. mars.

5. mars 2013 12:31